Categorie archieven: vogelatlas

Drentse Vogels 31 (2017)

Verschenen: Drentse Vogels 31 Eerder dit jaar verscheen de 30e uitgave van Drentse Vogels. Het is de werkgroep gelukt om in 2017 nog een tweede uitgave te verzorgen. Dit themanummer staat helemaal in het teken van de Vogelatlas en geeft een overzicht van de vogelstand in Drenthe op basis van de tellingen. Van 50 vogelsoorten wordt de verspreiding, de aantallen en de veranderingen daarin, meer in detail besproken. Dit betreft soorten waarvan het voorkomen in Drenthe in landelijk opzicht bijzonder

Atlasproject succesvol

Na het invullen van de laatste schattingen in de afgelopen maanden kon het atlasproject voor Drenthe na drie jaar onderzoek succesvol worden afgesloten. In dat kader verscheen de Nieuwsflits Vogelatlas met de actuele informatie over dit telproject. Daarmee is het werk van de atlascoördinatoren bijna klaar. Er zijn nog wat aanvullende onderzoeken en tellingen nodig in een aantal gebieden. Daarna zullen Bert Dijkstra en Arend van Dijk samen het districtcoördinatorschap op zich nemen. Een taak die al jaren vacant was

Vogelatlas: insturen jaarschatting / eindschatting broedvogels

Het laatste veldjaar van de Vogelatlas zit erop. Tijd om de jaarschattingen van dit broedseizoen af te ronden en in te sturen. Dat kan tot 1 november a.s. Datzelfde geldt ook voor de eindschattingen van broedvogels over alle teljaren van het atlasproject. Met nog 2 weken te gaan, begint de tijd te dringen. Vandaar de oproep aan iedereen die dat nog niet heeft gedaan: Stuur je broedvogelschattingen z.s.m. in! Dit betreft zowel de jaar- als de eindschattingen. Neem vooral de tellerhandleiding

Nieuwsflits Vogelatlas Drenthe

De districtcoördinatoren van Drenthe laten weer van zich horen. In de bijlage de Nieuwsflits Vogelatlas met actuele informatie over de ontwikkelingen in onze provincie. Tevens doen de coördinatoren de oproep aan ieder om nu zo snel mogelijk alle broedvogelgegevens uit te werken en de jaartelling uit te voeren. Dan resteert er nog één belangrijke stap: het uitvoeren van de eindtelling 2013-2015. Klik op om direct naar de Nieuwsflits Vogelatlas te gaan.

Nieuwsflits Vogelatlas (febr. 2015)

In februari 2015 is er weer een nieuwsbrief verschenen met de laatste nieuwtjes en ontwikkeling rond het project Vogelatlas. Nu het laatste jaar is ingegaan tijd om de balans op te maken v.w.b. het veldonderzoek. De wintervogeltelling verloopt voorspoedig. Op enkele kleine delen na is de hele provincie nu onderzocht. Wel is er nog behoefte aan specifieke en aanvullende informatie over aantal soorten en aanwezigheid in verschillende blokken. Voor de broedvogeltelling zijn er nog een aantal vacante gebieden. Belangstelling? Neem