Categorie archieven: 2016 – kievit

Kievit: landelijke soort van het jaar 2016

Het gaat niet goed met één van de bekendste weidevogels, de Kievit.  Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal Kieviten snel af. Waarschijnlijk overleven te weinig jonge Kieviten de eerste weken. Reden voor Vogelbescherming Nederland en Sovon om het Jaar van de Kievit uit te roepen. Daarin doen ze onderzoek naar jonge kieviten en naar het effect van maatregelen om het tij te keren. De Kievit is een algemene soort in agrarisch gebied, maar neemt de laatste decennia in