Categorie archieven: 2008 – scholekster

Scholekstertelling

Scholeksters tellen tijdens het Scholekstertelweekend: claimen kan vanaf nu. De Scholekster was in 2008 de soort van het jaar. Eén van de doelstellingen was om een actueel beeld te verkrijgen van de Nederlandse broedpopulatie van deze almaar zeldzamer wordende soort. Dit is helaas maar deels gelukt. In het voorjaar van 2008 hebben velen al een bijdrage geleverd aan het onderzoek door broedparen te inventariseren en aan ons door te geven. Om van nog meer gebieden over gegevens te beschikken organiseren

Jaar van de Scholekster

Dit jaar vragen SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland speciale aandacht voor de Scholekster, waar het – ongemerkt – al jaren slecht mee gaat. Door middel van verschillende deelprojecten proberen we beter inzicht te krijgen in de aantallen, verspreiding en broedbiologie van deze fraaie soort. En daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken! Via www.jaarvandescholekster.nl maken we duidelijk op welke wijze u een bijdrage kunt leveren aan het onderzoek. Om een gedetailleerde kaart te kunnen maken van de huidige verspreiding