Categorie archieven: landelijke soort van het jaar

Huiszwaluw landelijke soort van het jaar 2018

De Huiszwaluw is een echte cultuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn nesten in steden, dorpen of gehuchten aan allerlei typen gebouwen. Vanaf begin jaren zeventig verminderde hun aantal in ons land met ruim 80%. Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan een belangrijke oorzaak. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. De oorzaken voor zowel de historische afname als de recente toename in ons land zijn niet geheel duidelijk. Sovon en Vogelbescherming roepen het jaar 2018 uit tot Jaar van de Huiszwaluw

Koekoek: landelijke soort van het jaar 2017

Koekoek: je hoort ‘m wel, maar minder Het aantal Koekoeken neemt al decennialang in aantal af. Waarom precies weten we niet. In 2017 gaan Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland op zoek naar de grootste kennishiaten. Daarnaast vragen we zoveel mogelijk aandacht voor de Koekoek. Help je mee? Koekoek! Het geluid van de mannelijke Koekoek horen we steeds minder. Net zoals het “gebubbel” van het vrouwtje. De Koekoek is tegenwoordig een schaarse broedvogel. De hoogste dichtheden vinden we nog in open natuurgebieden:

Kievit: landelijke soort van het jaar 2016

Het gaat niet goed met één van de bekendste weidevogels, de Kievit.  Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal Kieviten snel af. Waarschijnlijk overleven te weinig jonge Kieviten de eerste weken. Reden voor Vogelbescherming Nederland en Sovon om het Jaar van de Kievit uit te roepen. Daarin doen ze onderzoek naar jonge kieviten en naar het effect van maatregelen om het tij te keren. De Kievit is een algemene soort in agrarisch gebied, maar neemt de laatste decennia in

Nacht van Ral en Roerdomp

In 2015 heeft Sovon geen speciale soort als jaarsoort gekozen. En daarom kan er dit jaar een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: Aandacht voor Porseleinhoen en Roerdomp in N2000-gebieden. En omdat dit gemakkelijk te herkennen soorten zijn, is dit voor een brede groep van vogelaars een leuke uitdaging. Twee tellingen In 2015 wordt er tijdens twee periodes geteld tijdens de actie Nacht van de Rallen: 17 april – 26 april (voorkeurtelling 1e weekend) – zon onder om 20:40 u 29

Grootste slaapplaats spreeuwen in Bargerveen

In het kader van de Jaar van de Spreeuw zijn het afgelopen weekend door het hele land slaapplaatstellingen uitgevoerd. Aanvullende onderzoeken vinden plaats in de hele tweede helft van oktober. Zo ook in het Bargerveen. Afgelopen maandag is met een groep SBB-vrijwilligers een spreeuwenslaapplaatstelling uitgevoerd. Met het reusachtige aantal van 258.000 lijkt deze slaapplaats de grootste van Nederland te zijn. Op woensdagavond 29 oktober 2014 besteedt RTV Drenthe in het programma ROEG (18.30 uur) aandacht aan bijzondere fenomeen in het

Jaar van de Spreeuw

Het jaar 2014 is door Sovon en Vogelbescherming uitgeroepen tot het “Jaar van de Spreeuw’. In dat kader ontvingen we bijgaande foto. Aanleiding om fotografen in Drenthe (en daarbuiten) op te roepen om dit jaar eens in het bijzonder aandacht te besteden aan deze schitterende vogel. En met de mooiste foto’s op de website zorgen we er met elkaar voor dat de Spreeuw het hele jaar door op een bijzondere manier onder de aandacht wordt gebracht.

Soort v/h jaar 2014: Spreeuw

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw. De Spreeuw neemt in aantal hard af, maar onbekend is waardoor dat komt. Extra monitoren en gegevens verzamelen over habitat en broedsucces leidt hopelijk naar een verklaring, waardoor beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden. De exacte plannen zijn op dit moment nog niet bekend, maar op de Landelijke Dag van 30 november a.s. zal dat wel het geval zijn, als de officiële aftrap van het Jaar van

2011 Jaar van Boerenzwaluw

SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland geven in 2011 de boerenzwaluw extra aandacht. Deze sierlijke vertegenwoordiger van een natuurrijk landelijk gebied komt nog algemeen voor, maar zit wel in de knel. De stand halveerde in veertig jaar en hij staat dan ook op de Rode Lijst. Boerenzwaluwen leven altijd in de buurt van mensen. Je zou dus denken dat de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang al bekend zijn. Dat is echter niet het geval. Daarom willen we in 2011 met

Nieuwsbrief maart 2010

De nieuwbrief van maart 2010 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar – Democratie; – Witte Reigers in Drenthe; – Januaritelling 2010; – Grote groep Nijlganzen; – 2010 Jaar van de Bruine Kiekendief; – MUS begint het vierde jaar; – Midwinter (watervogel)telling 2010: eerste resultaten; – Beleef de lente; – Automatisch territoria clusteren (BMP); – Donatie; – Even voorstellen: nieuwe SOVON-coördinator; – Gevraagd broedvogeltellers BMP; – Reacties oproep WAD-bestuur. Kopij voor het

« Oudere ingaven