Categorie archieven: nieuws

Drentse Vogels 31 (2017)

Verschenen: Drentse Vogels 31 Eerder dit jaar verscheen de 30e uitgave van Drentse Vogels. Het is de werkgroep gelukt om in 2017 nog een tweede uitgave te verzorgen. Dit themanummer staat helemaal in het teken van de Vogelatlas en geeft een overzicht van de vogelstand in Drenthe op basis van de tellingen. Van 50 vogelsoorten wordt de verspreiding, de aantallen en de veranderingen daarin, meer in detail besproken. Dit betreft soorten waarvan het voorkomen in Drenthe in landelijk opzicht bijzonder

Kwartelkoning: dramatische aantallen in 2017

Dramatische lage aantallen Kwartelkoning Het aantal waargenomen Kwartelkoningen ligt in 2017 tot nu toe op een dieptepunt. Meer dan 80% van het aantal waarnemingen komt uit Groningen en Drenthe. Het rivierengebied – van oudsher toch echt een bolwerk van de Kwartelkoning – telt nog geen handvol met waarnemingen. Oorzaak? Het komt niet verder dan giswerk. Droge start van het voorjaar? Nattigheid in de periode daarna? Overheersende windrichting? Er is geen touw aan vast te knopen. Al met al levert dit

Drentse Vogels 30 (2016)

Verschenen: Drentse Vogels 30 De nieuwe uitgave van Drentse Vogels is ondertussen (gratis)  verzonden aan alle donateurs. Wel donateur, maar DV30 niet ontvangen? Neem per mail even contact op met Eelke Schoppers. Nog geen donateur? Maak € 15,00 over op bankrekening 3870292 t.n.v Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding van ‘nieuwe donateur’ en uw adresgegevens. U ontvangt DV30 daarna via de post. Wilt u DV30 bestellen? Maak € 17,50 over op bovengenoemde rekening met vermelding van ‘DV30’ en uw adresgegevens. Voor inhoud en meer informatie zie onder Drentse

WAD-avond 15 november 2017

Om al vast in de agenda te noteren! Op 15 november a.s. vindt de WAD avond plaats. Deze wordt gehouden bij Café Hingstman in Zeijen. Op deze avond wordt onder meer het jubileumnummer van Drentse Vogels gepresenteerd. Dat staat in een teken van de nieuwe Sovon Vogelatlas. De resultaten zijn vertaald naar de getalsmatige ontwikkeling van een vijftigtal voor Drenthe specifieke soorten. Noteer de datum alvast in de agenda. Zodra het programma verder rond is, volgen nadere mededelingen.

Kwartelkoning laat dit jaar

De eerste Kwartelkoningen hebben zich ondertussen gemeld, maar het seizoen komt aarzelend op gang. Slechts enkele waarnemingen tot half mei en dat is weinig vergeleken met de afgelopen jaren. Doorgaans is er in de tweede helft van mei een duidelijke toename. Een actueel overzicht is te vinden op de waarnemingenkaart. Dit jaar worden de simultaantellingen gehouden op 2 en 3 juni en 23 en 24 juni (vrijdag-zaterdag). Alle waarnemingen kunnen ingevoerd worden door hier te klikken. Graag ook de 0-waarnemingen doorgeven!

WAD Nieuwsbrief april 2017

De nieuwsbrief van december 2017 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Drentse Klapeksters in het winterhalfjaar 2016/17 Middelste Bonte Specht als Drentse soort van het jaar; een korte tussenstand Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Drenthe in 2016 Januaritelling; overzicht van de resultaten van januari 2017 Bestuursmededelingen Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 juni 2017 bij de redactie binnen te zijn.  

De winnaars en verliezers van januari

In januari zijn zo’n 60 vogelaars op pad geweest om de wintervogels in kaart te brengen. Kortgeleden is het overzicht verschenen met de resultaten. Bijna 25.000 vogels zijn in totaal geteld. Dat is ruim 400 per getelde route. In 2017 zijn een aantal soorten voor het eerst gezien.Dat zijn de Baardman, Boerenzwaluw, Grauwe Gors, Kleine Mantelmeeuw, Mandarijneend, Raaf en Russische Kauw. Bijzonder zijn de Boerenzwaluw (zou toch elders moeten zijn?) en de Grauwe Gors (zeldzaam). (foto: Pieter Poortstra)   Ook

Vijfde Nationale Vogelweek 2017

Van 16 t/m 14 mei 2017 wordt de vijfde Nationale Vogelweek georganiseerd. De vogelweek is bedoeld om zo veel mogelijk mensen enthousiast te maken voor vogels. In de afgelopen jaren werden er door het hele land honderden activiteiten georganiseerd, variërend van een weidevogelexcursie, een bezoek aan een kolonie Zwarte Sterns tot een demonstratie vogels ringen. Ook dit jaar staan er al heel veel activiteiten op het programma. Ver weg, maar ook dichtbij. Op de website www.vogelweek.nl is alle informatie over deze vogelweek te vinden

« Oudere ingaven