Categorie archieven: natuurgebieden

Succes voor natuurbeschermers

Afgelopen vrijdag diende bij de voorzieningen rechter van de Rechtbank Noord-Nederland de zaak Natuurplatform Drentsche Aa (ondersteund door Telgroep Drentsche Aa) tegen de gemeente Tynaarlo. Daarbij ging het om de plaatsing van een groot kunstwerk aan de oever van de Drentsche Aa bij Okkenveen in verband met het kunstproject Into Nature. Het kunstwerk bij Okkenveen is een van de 20 objecten die onderdeel uitmaken van dit project. Grote bezwaar tegen deze locatie is dat het kunstwerk in de beek verankerd

Herinrichting Dwingelderveld doet vogels goed!

Medio 2014 waren de ingrijpende werkzaamheden in het Dwingelderveld afgerond. Grote vraag was hoe de vogels op deze herinrichting zouden reageren. Een nat voorjaar gevoegd bij de veranderingen in het landschap zou voor de watervogels een topjaar moeten opleveren. En dat blijkt ook het geval te zijn. Kortgeleden rondde Joop Kleine samen met zijn vaste ploeg aan tellers de rapportage over 2014 af. Het verslag doorbladerend valt opnieuw op hoe ongelooflijk veel werk is verzet. Vele overzichten en tabellen en

Nacht van Ral en Roerdomp

In 2015 heeft Sovon geen speciale soort als jaarsoort gekozen. En daarom kan er dit jaar een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: Aandacht voor Porseleinhoen en Roerdomp in N2000-gebieden. En omdat dit gemakkelijk te herkennen soorten zijn, is dit voor een brede groep van vogelaars een leuke uitdaging. Twee tellingen In 2015 wordt er tijdens twee periodes geteld tijdens de actie Nacht van de Rallen: 17 april – 26 april (voorkeurtelling 1e weekend) – zon onder om 20:40 u 29

Boek Fochteloërveen

Op 17 december is in het informatiecentrum van Natuurmonumenten te Fochteloo het boek ‘Wat je met rust laat, kan groeien’ gepresenteerd. Het boek is in een toegankelijke stijl geschreven en geïllustreerd met een groot aantal foto’s. Het beschrijft de bijzondere natuur van het Fochteloërveen, een natuurgebied met een omvang van zo’n 3.000 ha, waarvan 1800 hectare hoogveen. Natuurmonumenten heeft het in de afgelopen tientallen jaren beetje bij beetje aangekocht en doet er alles aan om het gebied weer nat te

Fochteloërveen topgebied

Dat het Fochteloërveen inmiddels in heel Nederland bekend is om zijn kraanvogels, is alom bekend. Dat de Slangenarend hier jaarlijks waar te nemen is, weet ook elke vogelaar. Maar dat ook de Raaf in het gebied is teruggekeerd, is minder algemeen bekend. Laat staan een overzomerende Klapekster. Herman Feenstra vertelt over deze nieuwe ontwikkelingen in Vogelnieuws (VBN): “Dit jaar hebben er rondom het Fochteloërveen voor het eerst raven gebroed. Maar liefst drie paar waarvan zeker twee nesten succesvol zijn uitgevlogen.

Vogels in beekdal Drentsche Aa

Welke vogels doen het goed in het beekdallandschap van de Drentsche Aa en welke soorten hebben het moeilijk. En wat voor gevolgen hebben alle veranderingen in dit gebied gehad op de gehele vogelpopulatie. De Telgroep Drentsche Aa heeft deze ontwikkelingen de afgelopen 10 jaar gevolgd middels onderzoek in het gebied. In het informatieblad over het beekdal verscheen deze week een artikel over deze ontwikkelingen. Klik hier om dit blad te downloaden.

De Onlanden: natuurgebied van de bovenste plank

Ontwikkeld in het kader van de inrichting als waterberging, maar ondertussen een schitterend natuurgebied: De Onlanden. Dit gebied op de grens van Drenthe en Groningen is onderdeel van het Natura2000-gebied Leekstermeer. Een gebied dat volop in de schijnwerpers staat op dit moment. Zo verschijnt in het Dagblad van het Noorden een serie met achtergrondverhalen over dit gebied en is Wim van Boekel, wetlandwachter in het gebied, een weblog begonnen waar hij de belevenissen van deze lente beschrijft. Het aantal vogelaars

Fochteloërveen in de mangel?

Uitbreidingsplannen van de gemeenten Assen en Midden-Drenthe kan slecht uitpakken voor het waardevolle natuurgebied Fochteloërveen. Dat is de uitkomst van de ingediende zienswijze op de plannen door Vogelbescherming. Deze zienswijze is in nauw overleg met de Wetlandwachten tot stand gekomen en toont klip en klaar aan dat de plannen zeer slecht kunnen uitpakken voor de overwinterende rietganzen en de broedende kraanvogels. Daarom moeten mogelijke effecten goed onderzocht worden in een ‘passende beoordeling’. Voor genoemde soorten geldt een zorgplicht die door

Steltkluut terug in Drenthe

Voor het eerst in 75 jaar heeft een paartje Steltkluten met succes in Drenthe gebroed. In het natuurgebied ten zuiden van het Leekstermeer kwamen 4 paartjes tot broeden, waarvan eentje succesvol. Helaas heeft slechts 1 van de 3 jonkies het overleefd. Steltkluten leven in kolonies en bouwen een groot nest van plantenresten, meestal op een verhoging. Nadat de eieren zijn uitgekomen, verlaten de jongen meteen het nest en zoeken al direct zelfstandig voedsel. In Nederland broeden hooguit enkele tientallen paren.

Bargerveen opnieuw populairste vogelgebied

Net als in 2007 is het Bargerveen opnieuw op de eerste plaats geëindigd in onze poll met bijna een kwart van alle stemmen. Ook dat is evenveel als in de vorige edite van 2007. Ditmaal echter gaat het wel om een gedeelde eerste plaats met het Fochteloërveen. Dit gebied is de laatste jaren enorm in de belangstelling gegroeid, vooral dankzij de broedende Kraanvogels en de aandacht daardoor voor dit gebied. Dit is heel duidelijk te zien aan het percentage stemmers op

« Oudere ingaven