Aankondiging: Tellers gezocht Middelste bonte specht

Foto: Gerrit Kiekenbos

Middelste bonte specht

Drentse vogel van het jaar 2017

Niet lang geleden was de middelste bonte specht een zeldzaamheid in Nederland. Begin jaren negentig namen de aantallen licht toe en vanaf 1995 broeden ze jaarlijks in Nederland. Eerst enkel in Zuid-Limburg. Vanaf 1999 werden de eerste in Twente gezien, waar vanaf 2004 werd  gebroed. Vanaf 2006 namen de aantallen fors toe en werden ze ook op andere locaties dan de bolwerken Zuid-Limburg en Twente gezien. Inmiddels is het aantal gestegen naar 600-700 broedparen (2014) en de soort neemt nog steeds in aantal toe. In Drenthe zit de soort al enkele jaren, zij het in zeer klein aantal en broeden is nog niet definitief vastgesteld. De enige locatie waar de vogel jaarlijks wordt gezien is landgoed de Klencke bij Oosterhesselen. Hij is echter op meer plekken te verwachten en de voorspelling is dat de soort in de komende jaren op meer plekken in Drenthe op zal duiken.

 

Drentse vogel van het jaar

In Drenthe worden jaarlijks gebieden op broedvogels geïnventariseerd en in die gebieden zal de mibo, zoals deze specht in kort wordt genoemd, waarschijnlijk wel gesignaleerd worden. Maar buiten deze gebieden zijn er legio potentieel geschikte bossen waar niet geïnventariseerd wordt. Juist op die gebieden willen we ons in 2017 en eventueel komende jaren op richten. We zijn benieuwd of we voldoende tellers op de been kunnen krijgen om deze in Drenthe nog zeldzame soort op te sporen. Het zou kunnen dat we twee broedseizoenen nodig hebben om alle gebieden te onderzoeken.

 

Inventarisatie-richtlijnen

Mibo’s leven onopvallend en zijn lastig te inventariseren. Alleen in de periode half februari-half april zijn ze luidruchtiger en dan moeten wij onze slag slaan. Twee veldbezoeken onder gunstige weersomstandigheden zijn in deze periode minimaal vereist. Voor meer informatie kunt u terecht in de handleiding

Broedhabitat

Middelste bonte spechten zitten vaak in oude structuurrijke loofbossen, vaak zomereiken, met veel dood hout. Structuurrijke gemengde bossen komen ook in aanmerking, als daar maar een flinke hoeveelheid (verspreid staande) oude zomereiken in staan. In Drenthe zijn het meestal kleine bospercelen, vaak op landgoederen, bij havezathes of kleine stukken in een groter bos. Soms zitten ze in oude lanen of in parken in of bij bebouwing. Maar ook in minder voor de hand liggende bossen moet men altijd verdacht zijn op mibos.

 

Meetellen

Graag zouden we zien dat veel vogelaars in Drenthe een bijdrage gaan leveren aan het opsporen van middelste bonte spechten. U kunt zelf een geschikt geacht bosgebied uitkiezen en aan ons doorgeven, maar tevens kunnen wij geschikte bossen in uw omgeving aanwijzen. We hebben namelijk de beschikking over een kaart van Drenthe met daarop aangegeven de meest kansrijke habitats voor middelste bonte spechten. Deze zijn te downloaden als google-earth bestand. De betekenis van de kleuren op deze kaart zijn te vinden in de handleiding. Daarnaast weten we welke gebieden al geïnventariseerd worden en we willen dubbel werk natuurlijk voorkomen. Wilt u graag een bosgebied inventariseren, geef dan uw naam, adres, telefoon en e-mail aan de coördinator. 

Voor informatie en opgave voor deelname kunt u terecht bij:

Eelke Schoppers

eelke.schoppers@gmail.com)

telefoon 0611204962

Handleiding Mibo’s tellen   Geluid Mibo 1   Geluid Mibo 2

Geef een reactie