Huiszwaluw landelijke soort van het jaar 2018

De Huiszwaluw is een echte cultuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn nesten in steden, dorpen of gehuchten aan allerlei typen gebouwen. Vanaf begin jaren zeventig verminderde hun aantal in ons land met ruim 80%. Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan een belangrijke oorzaak. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. De oorzaken voor zowel de historische afname als de recente toename in ons land zijn niet geheel duidelijk. Sovon en Vogelbescherming roepen het jaar 2018 uit tot Jaar van de Huiszwaluw om onderzoek te doen om de zwaluwen nog beter te kunnen helpen.

Onderzoek

In 2018 organiseren we een grote landelijke neststudie met vrijwilligers. De belangrijkste vragen:

  • Wat is het nestsucces en hoe verschilt het tussen regio’s?
  • Beïnvloeden nestplaats en omgeving (voedsel) dit succes?
  • Hoe zit het met het aandeel tweede legsels?
  • Wat ligt ten grondslag aan de recente toename en hoe kunnen we die verder stimuleren?

Tellen

Jaarlijks worden de nesten van ruim 1700 kolonies geteld, een prachtige inspanning. Toch zijn er nog regio’s waaruit maar weinig gegevens komen. In het Jaar van de Huiszwaluwen willen we ook tellingen uit die regio’s te verzamelen. Help je mee?

Bescherming

We delen kennis en vertellen over de charme van een kolonie aan huis of schuur. Door voorlichting en tips te geven willen we het verwijderen van nesten proberen tegen te gaan. Daarnaast wijzen we op het ontbreken van voldoende modder voor nestbouw op sommige plekken en stimuleren we de aanleg van modderpoeltjes in het buitengebied. Het belangrijkste: laten we zorgen dat het Nederlandse landschap weer gaat zoemen van de insecten, zodat Huiszwaluwen voldoende voedsel kunnen vinden.

Hoe kun je meedoen?

Nestonderzoek
Door iedere week een tijdje enkele nesten in een kolonie te observeren, verzamel je al waardevolle informatie. Onderzoek mee >

Tellen
Tel een kolonie Huiszwaluwen bij jou in de buurt voor het Meetnet Broedvogels. Lees hier meer over hoe je mee kunt doen >

Vertellen
Help mee met het charme-offensief voor de Huiszwaluw. Geef bijvoorbeeld voorlichting aan kolonie-eigenaren. Wat kan ik doen? (volgt nog).

Geef een reactie