Kwartelkoning: 2e simultaantelling

De eerste resultaten van de simultaantelling druppelen binnen. Recent zijn er weer nieuwe vogels doorgegeven en ook is nu een (deel) van het Oldambt in Groningen bezocht. Daar werden maar liefst 24 Kwartelkoningen geteld in het Oost-Groningse akkergebied. Ook in de Drentse beekdalen zijn in de afgelopen dagen nieuwe vogels gemeld. kwartelkoningIn het rivierengebied is het mager gesteld met waargenomen crexen.

Het is tot nu toe droog en er is ook al veel gemaaid. Echter tot nu toe is het een beter jaar dan vorig jaar. We gaan horen wat het wordt.  Voor de komende simultaantelling is het daarom handig om bij daglicht te kijken wat er nog niet is gemaaid, zodat je na het invallen van de duisternis gericht die plekken kunt beluisteren.

De tweede simultaantelling is gepland in het weekend van 20/21 juni.

Heb je al wel geteld maar dat nog niet doorgegeven dan graag z.s.m. doen via Het gaat daarbijom roepende vogels, maar ook om nulwaarnemingen. Die zijn vooral ook belangrijk om door te geven, omdat dan bekend is dat er wel geteld is, zodat navraag niet meer nodig is. Aanvullende waarnemingen zijn ook heel welkom en die mogen ook via waarneming.nl worden ingevoerd.

Geef een reactie