Soort v/h jaar 2014: Spreeuw

(C) Jacob Poortstra (www.vogelfotos.nl)

(C) Jacob Poortstra (www.vogelfotos.nl)

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw.

De Spreeuw neemt in aantal hard af, maar onbekend is waardoor dat komt. Extra monitoren en gegevens verzamelen over habitat en broedsucces leidt hopelijk naar een verklaring, waardoor beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden.

De exacte plannen zijn op dit moment nog niet bekend, maar op de Landelijke Dag van 30 november a.s. zal dat wel het geval zijn, als de officiële aftrap van het Jaar van de Spreeuw wordt gedaan.

Voor meer informatie, maar ook ideeën en suggesties kun je terecht bij:
Gert Ottens (Vogelbescherming)
Laurien Holtjer (Sovon)

Geef een reactie